Pasningsaftaler

Har du overvejet at lade Broholm Maskinstation passe dine marker?
Vi har særligt erfaring med at passe planteavlsejendomme, men vi tager også gerne andre udfordringer op. Vi er også interesseret i forpagtninger.
Siden starten i 2007 har vi udført alt markarbejde på Nordgården som ligger mellen  Holbæk og Kvanløse.
I 2008 overtog vi pasningen af arealerne på Knabstrup Hovedgård.
Vi passer ligeledes et mindre areal på Omfartsvejen ved Holbæk.
Ejendommene drives traditionelt med salgsafgrøder